Aplikace Movyo v.2.6.8 - Nápověda


 1. O programu
 2. Struktura adresářů
 3. Nastavení
 4. Spuštění
 5. Ovládání programu
 6. Aktualizace dat
 7. Kopírování obrázků
 8. Vytváření objednávky
 9. Vytváření objednávky v cizí měně
 10. Vytvoření adresy
 11. Odeslání objednávky na server Pohoda
 12. Šifrování hesla
 13. Update aplikace
 14. Logování
 15. Možné problémy
  1. 1. O programu

   Aplikace Movyo slouží k efektivnímu vytváření objednávek pro účetní systém Pohoda ze vzdáleného počítače bez nutnosti připojení přes vzdálenou plochu.

   Tato nápověda je určená zejména pro klientskou část, výrazem "aplikace Movyo", "program Movyo" atp. je tedy myšlena aplikace klientská, nikoliv serverová (není-li výslovně uvedeno jinak).

   2. Struktura adresářů

   Hlavní adresář programu Movyo obsahuje následující podadresáře:


   Hlavní adresář může být konfigurován proměnnou prostředí MOVYO_PATH, případně parametrem -DmovyoPath na příkazovém řádku. Pokud není tato hodnota konfigurována, je použit aktuální adresář spuštěné Java třídy cz.movyo.ui.clientapp.App .

   pozn: Podadresář lib obsahuje knihovny potřebné pro běh aplikace, při změně jeho umístění je nutné změnit i spouštěcí skript aplikace.

   3. Nastavení

   K nastavení aplikace slouží konfigurační soubor config.properties v podadresáři ./config . Obsah souboru modifikujte když není aplikace spuštěná, nové hodnoty budou načteny až při jejím příštím spuštění. Obsah konfiguračního souboru je možné editovat rovněž v aplikaci prostřednictvím menu Program > Nastavení, hodnoty v aplikaci jsou po uložení v tomto panelu aktualizovány a aplikaci tak není nutné restartovat (vyjímkou jsou parametry obsahující cestu ke konfiguračnímu souboru a k databázi).

   Konfigurační parametry v souboru config.properties:

   Parametr
   Popis
   Příklad hodnoty
   ws.url.base
   Základní URL serverové aplikace Movyo
   https://170.223.41.250:8443/movyo-server-app/rest/movyo
   ws.url.base.login
   Uživatelské jméno pro přístup k serverové aplikaci Movyo
   jnovak
   ws.url.base.pwd
   gRDPUaxFfKHuuOom+CjnKg==
   db.path
   Relativní cesta k adresáři databáze této aplikace (*)
   /../../data/movyodb
   db.search.max
   Maximální počet záznamů, který může aplikace načíst ze svojí lokální databáze a zobrazit
   500
   db.skip
   Parametr pro opětovné provedení SQL skriptu ./config/db_script.sql po spuštění aplikace. 1 .. nespouštět pokud již byly jednou tabulky vytvořeny, 0 .. spustit v každém případě
   1
   db.zeme.default
   Výchozí ID země pro nově vytvořené záznamy v tabulce OBJ
   246
   dph.0
   Hodnota DPH pro ID=0
   0%
   dph.1
   Hodnota DPH pro ID=1
   15%
   dph.2
   Hodnota DPH pro ID=2
   21%
   order.email.visible
   Zobrazovat v editaci objednávky možnost odeslání kopie emailem zákazníkovi (Odesílání kopií objednávek emailem musí být nastaveno na serveru)
   1
   ws.request.timeout.sec
   Timeout v sekundách pro requesty webových služeb odeslané na serverovou aplikaci Movyo.
   15
   ws.max.per.request
   Počet záznamů v databázi této aplikace aktualizovaných současně při hromadné aktualizaci záznamů ze serveru.
   200
   update.days.limit
   Počet dnů od poslední aktualizace záznamů v hlavních tabulkách databáze před zobrazením připomenutí uživateli
   1
   update.days.limit.others
   Počet dnů od poslední aktualizace záznamů v pomocných tabulkách databáze před zobrazením připomenutí uživateli
   60
   images.folder
   Relativní cesta k adresáři, do kterého se stahují obrázky pro záznamy zásob (*)
   /../../images
   images.download
   Parametr pro povolení/zamezení stahování obrázků při aktualizaci skladu. Upozornění: Tento parametr nastavte na hodnotu 1 až po prvotním stažení všech záznamů skladu.
   0
   search.default.stock.code
   Výchozí hodnota kódu pro vyhledávací formulář v okně zásob
   123
   search.default.address.ico
   Výchozí hodnota ICO pro vyhledávací formulář v okně adres
   12
   upgrades.url
   URL seznamu dostupných aktualizací aplikace
   http://movyo.cz/pohoda/aktualizace
   upgrades.folder
   Adresář k ukládání stažených aktualizací a souvisejicích záloh (*)
   /../../updates
   upgrades.zip.pwd
   Heslo pro otevření zip archivů s aktualizacemi
   a0s#98_asd

   (*) Více informací viz Struktura adresářů

   4. Spuštění

   Program Movyo je Java aplikací a k jeho spuštění je vyžadována Java JRE verze 8 a vyšší (ke stažení: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html). Na počítači s nainstalovanou Javou požadované verze lze program spustit následujícími způsoby:

   • movyo.exe
    (Pro všechny verze operačního systému Windows. V případě problémů zkontrolujte logovací soubor, případně samotný spouštěcí skript movyo.cmd)
   • movyo.sh
    Pro počítače s operačním systémem na bázi Unix (Linux, Mac OS, ..)

   5. Ovládání

   Okno programu Movyo je rozděleno do dvou hlavních částí: Uživatelské menu a Tabulka objednávek.

   Uživatelské menu


   Tabulka objednávek
   V tabulce se zobrazují objednávky z lokální databáze, kde ty neodeslané jsou zvýrazněné červenou barvou řádku. K jejich filtrování slouží formulář nad tabulkou s následujícími políčky:

   Kliknutím pravým tlačítkem myši nad některou z vypsaných objednávek se zobrazí menu pro kontrolu dané objednávky:


   6. Aktualizace dat

   Aktualizace slouží k synchronizaci záznamů v databázi aplikace s databází systému Pohoda na serveru. Synchronizují se záznamy Zásob, Adres a menších pomocných tabulek jako jsou FormaÚhrady, Středisko, Sklady a další. Při prvotních aktualizacích (od symbolického data 1.1.1900) se stahuje velké množství dat a proces tak může trvat delší dobu v závislosti na rychlosti vašeho připojení. Při dalších aktualizacích už se stahují jen záznamy vytvořené/změněné od data vaší poslední aktualizace a operace je tak vždy dokončena v mnohem kratší době.

   Aplikace Movyo si pamatuje data posledních aktualizací a při každém dalším otevření okna pro aktualizaci nabízí datum předchozí dokončené aktualizace. Pokud nechcete záměrně znovu aktualizovat záznamy, které už aktualizované byly (např. pokud skončila předchozí aktualizace chybou nebo kvůli specifickým změnám v databázi Pohoda na serveru), potom datum předvyplněné v poli "Aktualizace od data" neměňte.

   7. Kopírování obrázků

   Při aktualizaci záznamů skladů může aplikace Movyo kopírovat ze serveru rovněž obrázky. Protože jsou ale při iniciální aktualizaci zásob kopírovány všechny záznamy, kterých může být běžně i několik tisíc, představovalo by stahování všech jejich obrázků přenos obrovského množství dat (až několik GB) a parametr "images.download" určující zda se obrázky stahují či ne je proto defaultně nastaven na "0". Řešením je kopírovat ze serveru Pohoda všechny existující obrázky manuálně (prostřednictvím externího disku, flash disku, atp.), provést prvotní aktualizaci skladů bez kopírovanání obrázků (images.download=0) a stahování obrázků aktivovat až potom (images.download=1).

   8. Vytváření objednávky

   Formulář pro vytváření objednávky by měl být uživatelům Pohody povědomý, jeho rozvržení totiž z Pohody vychází.

    Obsahuje 3 záložky:

   • Objednávka - hlavní editace objednávky
   • Položky - přidávání / editace / mazání položek objednávky
   • Poznámky - poznámky k objednávce

   Editace objednávky

   Položky objednávky můžete na záložce Položky přidávat třemi způsoby:
   1. Přímým zadáním kódu zboží do pole Kód, potvrzením tlačítkem "Vyhledat (Kód)" (nebo stiskem tlačítka Enter) a následným zadáním jeho množství
   2. Zadáním čárového kódu zboží (pomocí čtečky), potvrzením tlačítkem "Vyhledat (EAN)" (nebo stiskem tlačítek Ctrl+Enter) a následným zadáním jeho množství
   3. Vyhledáním zboží v okně Zásoby, které otevřete kliknutím na tlačítko Vyhledat. V takto otevřeném okně Zásoby odpovídají zobrazené ceny zákazníkovi, který je nastaven v aktuální otevřené objednávce. Zobrazené ceny můžete jednoduše přepínat.

   9. Vytváření objednávky v cizí měně

   Formulář pro přepínání cizí měny vlevo dole je zobrazen stále (narozdíl od Pohody, kde je pro jeho zobrazení nutné objednávku přepnout do cizí měny) a pokud není žádná hodnota vybraná, objednávka používá měnu výchozí (to je nejčastěji CZK, v některých firmách to ale může být i EUR nebo jiná měna). Měnu můžete kdykoliv přepnout, ceny zboží budou automaticky přepočítány podle hodnoty kurzu ve formuláři. Kurz můžete manuálně měnit, po potvrzení nové hodnoty stiskem tlačítka Enter je objednávka automaticky přepočítána.

   Chcete-li aby se ceny při procházení zboží zobrazovaly i v cizí měně, vyberte nejprve na formuláři objednávky danou cizí měnu a na záložce Položky pak otevřete okno Zásoby pomocí tlačítka Vyhledat. Ceny se pak budou v otevřeném okně zobrazovat jak v základní měně (CZK) tak i v aktuálně zvolené měně cizí.

   pozn.: Nabídka cizích měn je zkopírována ze serveru Pohoda a aktualizuje se vždy při aktualizaci zboží.

   10. Vytvoření adresy

   Při vytváření nové objednávky můžete adresu vyhledat v databázi, případně vytvořit novou, která pak bude odeslána na server společně s objednávkou.

   11. Odeslání objednávky na server Pohoda

   Před odesláním nové objednávky na server si ověřte, že jste připojeni k internetu. Kliknutím pravým tlačítkem myši na objednávku zobrazte menu, zvolte v něm Odeslat a následně potvrďte. V případě úspěšného odeslání a uložení na serveru se zobrazí číslo, pod kterým byla vaše nová objednávka uložena do systému Pohoda a status objednávky se změní z "NOVÁ" na "ODESLANÁ".

   12. Šifrování hesla

   Z důvodu zabezpečení je heslo v konfiguračním souboru uloženo zašifrované, aplikace tak heslo před připojením k serveru vždy nejprve dešifruje. Při změně vašeho hesla jej tak musíte nejprve zašifrovat a to pomocí nástroje v této aplikaci v menu Program > Heslo. Výslednou šifru pak zkopírujte do parametru "ws.url.base.pwd" v souboru config.properties, případně aktualizujte v tabulce dostupné prostřednictvím menu Program > Nastavení.

   13. Update aplikace

   Instalovanou aplikaci Movyo můžete jednoduše updatovat na vyšší verzi, vydanou z důvodu rozšíření jejích funkcí, jejich změny a nebo opravy případné chyby identifikované v některé z předchozích verzí. Ověření dostupných verzí spustíte v menu Program > Aktualizace aplikace. Pokud byla mezi dostupnými aktualizacemi identifikována vyšší verze než ta, která je instalovaná na vašem počítači, můžete potvrdit její stažení. Pro nainstalování stažené aktualizace je nutné program Movyo ukončit a znovu spustit.

   Obnovení přechozí verze po aktualizaci

   Pokud se chcete vrátit k verzi před aktualizací, postupujte následujícím způsobem:
   1. Ukončete aplikaci Movyo
   2. Otevřete podadresář updates\(verze poslední aktualizace)\backup_(datum poslední aktualizace)\
   3. Nakopírujte zpět soubory z tohoto podadresáře do adresáře Movyo (umístění je relativní vzhledem k hlavnímu adresáři aplikace, např. backup_201703251529\lib\movyo-client-2.1.6.jar odpovídá umístění C:\(váš instalační adresář Movyo)\lib\movyo-client-2.1.6.jar)
   4. Vymažte soubory přidané touto aktualizací (např. C:\(váš instalační adresář Movyo)\lib\movyo-client-2.1.7.jar pokud se jednalo o aktualizaci verze 2.1.7)
   5. Odstraňte podadresář updates\(verze poslední aktualizace)
   6. Spusťte aplikaci Movyo

   14. Logování

   K nastavení logování aplikace Movyo slouží soubor log4j.properties v jejím podadresáři ./config. Soubor obsahuje nastavení dvou základních způsobů logovaní: do souboru (file) a do okna aplikace (stdout). Který z těchto dvou způsobů logování a jakou úroveň logování chcete použít je určeno řádkem "log4j.rootLogger".
   Příklad nastavení:
   log4j.rootLogger=WARN, file - logování do souboru, pouze zprávy úrovně WARN a vyšší
   log4j.rootLogger=DEBUG, stdout, file - logování do okna aplikace i do souboru, zprávy úrovně DEBUG a vyšší

   15. Možné problémy